Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Περιγραφή θέματος

  • Activity 1_ Guess who

    .This activity is the well-known game "Guess who". To adapt it and turn it into an educational story game, we only need to replace the icons of the original board with the icons shown below. You can use the ones we provide or print your own.  

    You can ask your students if they have the game at home to bring it to class so that you can adapt it and play. If no students have it, buy one. 


  • Αυτό το θέμα

    Activity 2_ Index creation

    Each student will search information about their historic figure. Using the WIKI below, the students will add their information creating an extensive history index.